Opslag

In de huidige tijd zijn just in time (JIT) leveringen voor veel klanten van het allergrootste belang. RPC Promens Industrial Jagtenberg speelt daar uiteraard op in. Levering en productie worden daarbij op een zorgvuldige manier afgestemd. Het op voorraad houden voor klanten is een belangrijk speerpunt waardoor RPC Promens Industrial Jagtenberg in staat is de klant optimaal te bedienen. Met een warehouse faciliteit van in totaal 15.000 m2 zijn wij continue in staat voldoende voorraad aan te houden.