Milieu

Eén van de doelstellingen van RPC Promens Industrial Jagtenberg. is het waarborgen van de veiligheid en bijdragen aan een beter en gezonder milieu. Het beleid is er o.a. op gericht milieuschade te voorkomen. Indien veranderde wetten en normen en/of veranderingen op het gebied van milieu daar aanleiding toe geven, zal dit beleid aangepast worden.

Waar mogelijk worden gerecyclede materialen ingezet. Tijdens het productieproces wordt alle af- en uitval opgevangen in een speciaal ingerichte kelder met maalmolens om het materiaal ter plekke te malen en te hergebruiken.

Sinds 2011 beschikt RPC Promens Industrial Jagtenberg over een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Hierdoor wordt er geen drinkwater meer gebruikt als koelwater. Daarnaast is de koelinstallatie aangepast waardoor er 23% minder energie wordt verbruikt om de gewenste koeltemperatuur te bereiken.

De moedermaatschappij zet zich in voor het milieu doormiddel van energiezuinige investeringen. Op deze manier probeert RPC Promens Industrial Jagtenberg op een zo verantwoordelijk mogelijke manier te produceren en met het milieu om te gaan.