Service

H. Jagtenberg Plastics B.V. heeft kwaliteit en service hoog in het vaandel. Onze medewerkers zullen al het mogelijk doen om aan uw wensen te kunnen voldoen. In het onverhoopte geval dat er zich een onvolkomenheid mocht voordoen zullen de medewerkers van H. Jagtenberg Plastics B.V. al het mogelijke doen om dit snel en effectief te verhelpen.