Intern kwaliteitssysteem

In 2009 is er gestart met het opzetten en implementeren van een Managementsysteem volgens de BRC-IoP Global Standaard Issue 4 en op basis van NEN-EN-ISO 9001:2008. De motivatie voor het invoeren van een Kwaliteit & Managementsysteem komt voort uit de gezamenlijke wil om het kwaliteitsbewustzijn, flexibiliteit en productiviteit van de organisatie te verbeteren en de in het businessplan aangegeven doelen te bereiken.

De doelstelling te komen tot certificering is mede het gevolg van de bewustwording van de verantwoordelijke rol van RPC Promens Industrial Jagtenberg binnen de keten van de voedingsmiddelenindustrie en het streven tot verdere groei in deze sector.