Food

RPC Promens Industrial Jagtenberg levert al meer dan 30 jaar aan food gerelateerde bedrijven die in onze jerrycans hun voedingsstoffen afvullen. Naast de norm voor de productie van levensmiddelen heeft BRC een norm ingevoerd voor de producenten van verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen, dit is de BRC-Packaging. BRC-Packaging staat voor British Retail Consortium. De BRC-Packaging norm is samengesteld op basis van bekende principes, standaarden en normen die toegepast worden voor de evaluatie van de toeleveranciers en is toegespitst op de productie van verpakkingsmaterialen.

De norm is opgebouwd uit een evaluatie checklist (waarin de intentie en de eisen zijn gespecificeerd) en een evaluatie protocol. Eisen worden gespecificeerd op de volgende gebieden:

  • Betrokkenheid management
  • Gevaren- en risico management
  • Productveiligheid en Kwaliteitsmanagement
  • Productnormeringen
  • Product- en procescontrole
  • Personeel

De BRC Global Standard Issue 5 packaging en packaging materials  is van toepassing op producenten van verpakkingsmiddelen bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie. H. Jagtenberg Plastics B.V. is sinds april 2012 BRC gecertificeerd en daardoor een perfecte partner voor het produceren van verpakkingsmiddelen voor food gerelateerde bedrijven.