BVI

Een onafhankelijk instituut; het Belgisch Verpakkingsinstituut (B.V.I). Het Belgisch Verpakkingsinstituut promoot het rationele gebruik van verpakkingen en staat ten dienste van de overheid en de industrie op wetgevend, informatief en educatief vlak. Het Labo met officiële accreditatie (ISO 17025) voert proeven uit volgens genormeerde methoden en procedures en dit zowel op materialen als op verpakkingen die gebruikt worden in diverse sectoren.

Voor elke toepassing – gevaarlijke goederen, IBC’s, kinderveilige verpakkingen, food contact, materiaalanalyses en transport- & klimaatsimulaties – staan specialisten ter beschikking.